Plakietka
Szczep Harcerskich Drużyn Rzek i Jezior "Hańcza"

im. Aleksandra Kamińskiego


Adres: PL-05800 Pruszków; ul. Bolesława Prusa 72 m 22Powstaliœmy w 1981 roku. Od chwili powstania przyœwiecał nam tylko jeden cel:

Melius cognoscere magis amare

(co znaczy po łacinie : Lepiej poznać, bardziej pokochać)

Nasze motto umieœciliœmy na sztandarze szczepu.

(na zdjęciu obok nasz sztandar na chwilę przed poœwięceniem.)

Sztandar 'Hańczy'
Prymas Glemp


Prowadzimy wiele akcji na rzecz społecznoœci, z której się wywodzimy. W tym roku między innymi zorganizowaliœmy serwowanie grochówki podczas kładzenia kamienia węgielnego pod nowy koœciół w Pruszkowie.

(na zdjęciu Prymas Glemp w asyœcie harcerzy podczas rozdawania grochówki z naszej "garkuchni". 5 czerwca 1996 roku)

Ale podstawowym celem naszej działalnoœci jest poznawanie naszej pięknej Ojczyzny. Zwiedzamy Ją lądem i na wodzie. Rokrocznie organizujemy szereg pieszych wycieczek krajoznawczych i spływów kajakowych po malowniczych rzekach i jeziorach Polski. Posiadamy sprzęt turystyczny dla ok. 80 osób. Dzięki temu, że posiadamy własne kajaki i namioty, możemy prowadzić spływ na dowolnym akwenie. Biwak nad jeziorem
Biwak w Suchej Rzeczce W 1996 roku zorganizowaliœmy spływ po jeziorze Wigry, rzece Czarnej Hańczy i Kanale Augustowskim.

(na zdjęciu biwak w Suchej Rzeczce na Kanale Augustowskim)

Taki sposób zwiedzania Polski dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń i atrakcji.

(na zdjęciu œluza wodna łącząca dwa akweny o różnym poziomie lustra wody. Za chwilę nasze kajaki znajdą się o kilka metrów wyżej)

Œluza
W Esslingen Współpracujemy z wieloma oœrodkami młodzieżowymi w Polsce i za granicą, organizując wymianę młodzieży.

Rokrocznie goœcimy na naszych spływach i wycieczkach młodzież z Niemiec i sami również zwiedzamy sąsiedni Kraj za Odrą.

(na zdjęciu: harcerki i harcerze "Hańczy" z niemieckimi opiekunami w Esslingen w Niemczech)

Zapraszamy do współpracy harcerzy z całego œwiata.
Napiszcie do nas.
Adres pocztowy na górze tej strony.
Można też wysłać e-mail do druha Marka Wirowskiego.
E-mail