images/krzyz3.gif
Zwiazek Harcerstwa Polskiego
poza granicami kraju
Polish Scouting Association

The ZHP Australia site has been removed.

You may be interested in
ZHPWeb. Other links:


Strona Swiatowa ZHP / ZHP World Homepage
ZHP Australia
Varia (regulaminy, clipart, zasoby sieciowe) na stronie swiatowej / Miscellania (on the world page)
Cace Polaczenia / Cool Links
Gaweda w Australii / Song & Dance Ensemble Gaweda in Australia Feb-Mar 1999


Zasoby harcerskie

Znajduja sie teraz na swiatowej stronie ZHP , z uwzglednieniem kraju, w ktorym sie znajduja.


Cace Polaczenia / Cool Links

Scoutnet (From Steve Larkins' page. Thanx Steve!)
Arne Jorgensen's Scout Links (From Steve Larkins' page. Thanx Steve!)


Strona Swiatowa / ZHP Global Homepage
(stara) Strona Polonii australijskiej / (old) Australian Polish community homepage
(nowa) Strona Polonii australijskiej / (new) Australian Polish community homepage

Last revised - 13 August 2002,
Previous revsision - 23 April 2002, 23rd April 2001, 21st October 1997
For further information or comments contact: Robert Czernkowski

/body>