ZHPWeb logo - link to ZHP page
wersja 2.0
 • zmieniono odsyłacz Stow. Harcerskiego do probnej strony http://zodiac1.mimuw.edu.pl/~mtabor/sh.html
 • wycięto email adres Piotra Nowakowskiego (zmienił prace)
 • kilka drobnych poprawek
 • dodano Szczep "Hańcza"
 • dodano odsyłacz do Ligi Skautów Esperanckich
 • zmieniono email do Marka Suchockiego (na Mazza@PEmail.net)
 • dodano ZHP Obwód Wiktoria (Australia) + Hufce Harcerzy i Harcerek + 21 MDH
 • dodano ZHP Hufiec Lublin (Polska)
 • dodano ZHP Hufiec Harcerzy "Mazowsze" (Adelaide, Pd. Australia)
 • dodano 17 WDH Barkentyna
 • dodano Unie Najstarszych Druzyn Rzeczypospolitej oraz następujace drużyny ZHR: Różowa Dwójka - 2 Krakowska DH, 3 Krakowska DH im. Kazimierza Pułaskiego, Szczep 6 Krakowskich Drużyn Harcerskich ,,Leśni Ludzie'' im. Romualda Traugutta, 1 Warszawska DH
 • Zmieniono odsyłacz do 11 WDH "Rekiny" oraz do harcerskich zasobów graficznych u Grzegorza Janoszki
wersja 2.1
 • zmiana adresu do 17WDH Barkentyna
 • dodano - Scouting in Occupied Countries: Poland and Czechoslovakia
 • zmiany kosmetyczne: odsyłacze do luster zmienione w zhp.htm, zmiany w rozmieszczeniu tekstu, flagi, oraz inne male zmiany.
 • zmiana odsyłacza do Stowarzyszenia Harcerskiego
 • dodano Szczep 88 Warszawskich Dru¨yn Harcerskich i Gromad Zuchowych (SH)
 • dodano Drogowskazy ZHR
 • dodano odsyłacz do zastepu "Sowy", SHK "Zawisza"
wersja 2.2
 • dodano odsyłacz do Szczepu Harcerzy "Podhale"
 • dodano strukture ZHP w Kanadzie
 • uzupelniono strukture Choragwi Harcerzy w Zjed. Krolestwie
 • zmieniono odsyłacz do witryny ZHR na odsyłacz do oficjalnej
 • dodano odsyłacze do www.czuwaj.org.pl
 • dodano informacje o strukturze ZHPpgk i ZHR
 • dodano META tags
wersja 2.3 - 15/6/1998
wersja 2.4 - 26/7/1999
wersja 2.5 - 17/1/2000
wersja 2.6 - 16/09/2003
27

Lustra juz zostały zlikwidowane. Z tego powodu, koncze z numerowaniem wersij. Ponizej sa wszystkie zmiany wprowadzone po zlikwidowaniu luster.

28
 • Przeczysczono kraje: Australia, Dania, Kanada, Niemcy, Szwecja. Zlikwidowane zostały nieaktualne odsyłacze pod tymi krajami.
For further information or comments contact: the ZHPWeb Webmasters.