Uwaga: Witryna ta nie jest oficjalną stroną ZHP pgk. Jest to jedynie spis jednostek w Związku oraz w braterskich organizacjach harcerstwa polskiego w Polsce i na emigracji.

krzyz harcerski Związek Harcerstwa
Polskiego
(poza granicami kraju)
Polish Scouting Association

ZHPWeb (wersja aktualna)

Oryginal/Source: Robert Czernkowski; (serwer w USA)
Lustra/Mirrors: Lustra przestały istnieć. Lustro w Warszawie ( u Adama Lieberta, Warszawa, Polska; ) jest nieaktualne, ale webmajszter Adam Liebert nie ma do niego dostepu i nie moze go usunac.
Tresc/Contents: Organizacje w ZHP; ZHP Australia; ZHP Dania; ZHP Kanada; ZHP Niemcy; ZHP Szwecja; ZHP UK; ZHP USA;
Harcerstwo w Polsce; Inne Organizacje Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju; Wydawnictwa; Varia/Miscellania; Listy i fora dyskusyjneOrganizacje ZHP


krzyz harcerski flaga australijska

Australia


krzyz harcerski flaga dunska

Dania


krzyz harcerski flaga kanadyjska

Kanada

(ZHP Kanada homepage)


krzyz harcerski flaga niemiecka

Niemcy


krzyz harcerski flaga szwedzka

Szwecja


krzyz harcerski flaga brytyjska

Zjednoczone Królestwo (UK)


krzyz harcerski flaga amerykanska

Stany Zjednoczone Ameryki (USA)


flaga polska

Inne Organizacje Harcerstwa Polskiego poza granicami krajuflaga polska

Harcerstwo w PolsceStrony z odsylaczami / Jumpstationskrzyz harcerski zhrlilsm.gif (lilja ZHR'u)

ZHR

Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej / Association of Scouts of the Republic

Zwiazek Harcerstwa Polskiego (pgk) uwaza kazda organizacje harcerska i skautowa za organizacja bratnia. Szczegolnie bliskie kontakty utrzymujemy z ZHR. / ZHP considers itself in brotherhood with all other scouting organisations. In relation to scouting in Poland, we maintain particularly close organisational contacts with ZHR, the Association of Scouts of the Republic.

Organizacje

Chorągwie, Hufce, Szczepy i Druzyny / Areas, districts, groups and troops:

Inne strony związane z ZHR

nieoficjalna strona ZHR [autor: Piotr Nowakowski, Warszawa, Polska]
"Harcerska Siec" ZHR-u - jedna z wiekszych, caly czas aktualizowanych, polskojezycznych baz e-maili harcerek i harcerzykrzyz harcerski

ZHP

Zwiazek Harcerstwa Polskiego (krajowe) / Polish Scouting Association (in Poland)

Note: even though ZHP in Poland and ZHP outside Poland carry the same name, they are in fact different organisations. ZHP outside Poland is the continuation of the pre-1939 organisation which, together with the Polish President, Government and other institutions, moved first to France, then to London after the Fall of France in WW2. ZHP in Poland is also in another sense a continuation of the pre-1939 organisation. It renewed its peacetime activities in post-war Poland, but suffered many ups and downs and reorganisations as a result of the varying levels of suppression or support offered by the communist authorities of the Polish People's Republic. The last vestiges of political colouring were severed after the fall of communism, and scouting in Poland underwent a number of schisms. It remains the largest Polish Scouting organisation, and is the only Polish scouting organisation having membership in WOSM/WAGGS.

Chorągwie, Hufce, Szczepy i Druzyny / Areas, districts, groups and troops:krzyz harcerski

POH

Polska Organizacja Harcerskakrzyz harcerski

SH

Stowarzyszenie Harcerskiekrzyz harcerski flaga FSE

SHK Zawisza

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA"
Federacja Skautingu Europejskiego


Unia Najstarszych Druzyn Harcerskich Rzeczypospolitej
Wydawnictwa


Varia/Miscellania

Skr˘ty: [AUS]=Australia, [PL]=Polska, [UK]=Zjednoczone Królestwo, [USA]=Stany Zjednoczone


Listy i Fora DyskusyjneStrona istnieje od 1995 roku. Zobacz też Międzynarodowy Akademik Polaków.
For further information or comments contact: the ZHPWeb Webmasters. Webmasterowie koordynowani przez Roberta Czernkowskiego

ZHP zacheca do odpowiedzialnego CyberObywatelstwa - Wybierz lustro najblizej siebie!
ZHP encourages responsible CyberCitizenship - Choose the mirror nearest you!